Skip to main content

Webbplatsens användarvillkor

1. Villkor

Genom att gå in på denna webbplats, tillgänglig från https://sulab.design, samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor för webbplatsen och samtycker till att du är ansvarig för avtalet med tillämpliga lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor, är du förbjuden att komma åt denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt och varumärkeslagar.

2. Använd licens

Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet på Sulabs webbplats endast för personlig, icke-kommersiell tillfällig visning. Detta är beviljande av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:

  • ändra eller kopiera materialet;
  • använda materialet för kommersiella ändamål eller för offentlig visning;
  • försök att bakåtkonstruera all programvara som finns på Sulabs webbplats;
  • ta bort all copyright eller andra äganderättsbeteckningar från materialet; eller
  • överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.

Detta gör att Sulab kan säga upp sig vid överträdelser av någon av dessa restriktioner. Vid uppsägning kommer även din visningsrätt att upphöra och du bör förstöra allt nedladdat material i din ägo oavsett om det är tryckt eller elektroniskt format. Dessa användarvillkor har skapats med hjälp av användarvillkorsgeneratorn.

3. Ansvarsfriskrivning

Allt material på Sulabs webbplats tillhandahålls "i befintligt skick". Sulab lämnar inga garantier, vare sig det är uttryckta eller underförstådda, och förnekar därför alla andra garantier. Dessutom gör Sulab inga utfästelser om riktigheten eller tillförlitligheten av användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterad till sådant material eller några webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Sulab eller dess leverantörer kommer inte att hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår vid användning eller oförmåga att använda materialet på Sulabs webbplats, även om Sulab eller en auktoriserad representant för denna webbplats har underrättats, muntligt eller skriftligt, om möjligheten till sådan skada. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för oförutsedda skador, dessa begränsningar kanske inte gäller dig.

5. Revisioner och Errata

Materialet som visas på Sulabs webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Sulab lovar inte att något av materialet på denna webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Sulab kan ändra materialet på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Sulab förbinder sig inte att uppdatera materialet.

6. Länkar

Sulab har inte granskat alla webbplatser som är länkade till dess webbplats och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Förekomsten av någon länk innebär inte att Sulab godkänner webbplatsen. Användningen av en länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av webbplatsens användarvillkor

Sulab kan när som helst revidera dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den aktuella versionen av dessa användarvillkor.

8. Din integritet

Läs vår Integritetspolicy.

9. Gällande lag

Alla anspråk relaterade till Sulabs webbplats ska regleras av lagarna i sed utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.